Artykuły

Pracujący w weekendy, wieczorami oraz w nocy w krajach UE w 2011 roku

20.12.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat udziału osób pracujących w soboty, niedziele, wieczorami oraz w nocy w ogólnej liczbie zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej. Statystyki obejmujące lata 2006-2011 zaprezentowano dla każdego państwa wchodzącego w skład Unii Europejskiej oraz dla UE-27 ogółem. Wykorzystując najnowsze dane z 2011 roku zilustrowano różnice pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Graficznie przedstawiono również, jak na przestrzeni lat 2006-2011 odsetek takich pracowników zmieniał się w Polsce. Wszystkie statystyki dotyczą osób pomiędzy 15 a 64 rokiem życia.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 6 wykresów:

Tabela 1. Odsetek osób pracujących w soboty w ogóle pracujących w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2011 (%)
Tabela 2. Odsetek osób pracujących w niedziele w ogóle pracujących w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2011 (%)
Tabela 3. Odsetek osób pracujących wieczorami w ogóle pracujących w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2011 (%)
Tabela 4. Odsetek osób pracujących w nocy w ogóle pracujących w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2011 (%)

Wykres 1. Odsetek osób pracujących w soboty w ogóle pracujących w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku (%)
Wykres 2. Odsetek osób pracujących w niedziele w ogóle pracujących w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku (%)
Wykres 3. Odsetek osób pracujących wieczorami w ogóle pracujących w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku (%)
Wykres 4. Odsetek osób pracujących w nocy w ogóle pracujących w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku (%)
Wykres 5. Odsetek osób pracujących w weekendy w ogóle pracujących w Polsce w latach 2006-2011 (%)
Wykres 6. Odsetek osób pracujących wieczorami i w nocy w ogóle pracujących w Polsce w latach 2006-2011 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij