Artykuły

Pracujący w weekendy, wieczorami oraz w nocy w krajach UE

21.10.2013
Opracowanie zawiera informacje na temat udziału osób pracujących w soboty, niedziele, wieczorami oraz w nocy w ogólnej liczbie zatrudnionych w wybranych krajach europejskich. Statystyki obejmujące lata 2006-2012 zaprezentowano dla każdego państwa wchodzącego w skład Unii Europejskiej, dla UE-28 ogółem oraz dla niektórych krajów spoza UE. Wykorzystując najnowsze dane z 2012 roku zilustrowano różnice pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Graficznie przedstawiono również, jak na przestrzeni lat 2006-2012 odsetek takich pracowników zmieniał się w Polsce. Wszystkie statystyki dotyczą osób pomiędzy 15 a 64 rokiem życia.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 6 wykresów:

Tabela 1. Odsetek osób pracujących w soboty w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w latach 2006-2012 (%)
Tabela 2. Odsetek osób pracujących w niedziele w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w latach 2006-2012 (%)
Tabela 3. Odsetek osób pracujących wieczorami w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w latach 2006-2012 (%)
Tabela 4. Odsetek osób pracujących w nocy w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w latach 2006-2012 (%)

Wykres 1. Odsetek osób pracujących w soboty w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w 2012 roku (%)
Wykres 2. Odsetek osób pracujących w niedziele w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w 2012 roku (%)
Wykres 3. Odsetek osób pracujących wieczorami w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w 2012 roku (%)
Wykres 4. Odsetek osób pracujących w nocy w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w 2012 roku (%)
Wykres 5. Odsetek osób pracujących w weekendy w ogólnej liczbie pracujących w Polsce w latach 2006-2012 (%)
Wykres 6. Odsetek osób pracujących wieczorami i w nocy w ogólnej liczbie pracujących w Polsce w latach 2006-2012 (%)
Udostępnij