Artykuły

Pracujący w sektorze przedsiębiorstw w latach 2006-2008

25.06.2008
Opracowanie zawiera informacje na temat liczby osób pracujących oraz przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w okresie od stycznia 2006 do grudnia 2008 roku. Uwzględnia ogólne statystyki dla sektora przedsiębiorstw oraz dane dla wybranych gałęzi działalności gospodarczej, między innymi dla: przemysłu, budownictwa oraz handlu i napraw. Materiał dostarcza informacji o procentowym wzroście przeciętnego zatrudnienia, jakie nastąpiło na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Dodatkowo, dynamikę wzrostu liczby pracujących oraz przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw ilustrują zamieszczone w opracowaniu wykresy. Statystyki zawarte w materiale prezentowane są w ujęciu miesięcznym i zostały przygotowane w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności 2004 (PKD 2004). Najbardziej aktualne informacje na temat zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, zgodne ze standardami nowej klasyfikacji - PKD 2007 znajdą Państwo w opracowaniu Pracujący w sektorze przedsiębiorstw w latach 2009-2010.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw w 2008, 2007, 2006 roku – dane miesięczne (tys.)
Tabela 2. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2008, 2007, 2006 roku – dane miesięczne (tys.)
Tabela 3. Procentowy wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw na przestrzeni dwóch lat (grudzień 2006 – grudzień 2008)

Wykres 1. Liczby osób pracujących w poszczególnych gałęziach sektora przedsiębiorstw w latach 2006, 2007, 2008 (tys.)
Wykres 2. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw na przestrzenie lat 2006-2008 – dane miesięczne (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij