Artykuły

Pracujący w krajach UE posiadający dodatkową pracę w latach 2005-2009

21.04.2011
W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo informacje na temat liczby osób pracujących posiadających dodatkową pracę. W publikacji zestawiono dane dla 27 krajów Unii Europejskiej (UE-27). Statystyki zaprezentowane zostały w ujęciu rocznym. Zestawienie obejmuje lata 2005-2009. W opracowaniu można znaleźć informacje o liczbie zatrudnionych, którzy posiadali dodatkową pracę oraz o tym, jaki udział stanowili w ogóle pracujących. W formie wykresu zaprezentowano statystyki dla państw, w których pomiędzy 2005 a 2009 rokiem nastąpił największy wzrost lub spadek liczby takich osób. Zilustrowano również dane dotyczące krajów, w których w 2009 roku pracownicy posiadający dodatkową pracę stanowili największy lub najmniejszy odsetek wśród wszystkich pracujących.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Pracujący posiadający dodatkową pracę w krajach UE w latach 2005-2009 (tys.)
Tabela 2. Udział pracujących posiadających dodatkową pracę w ogólnej liczbie pracujących w krajach UE w latach 2005-2009 (%)

Wykres 1. Kraje UE o największym wzroście lub spadku liczby pracujących posiadających dodatkową pracę między 2005 a 2009 rokiem (%)
Wykres 2. Kraje UE o największym lub najmniejszym udziale pracujących posiadających dodatkową pracę w ogóle pracujących w 2009 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij