Artykuły

Pracujący w branży R&D w krajach Unii Europejskiej

23.08.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat pracujących w branży badań i rozwoju (R&D) w krajach Unii Europejskiej (UE) w 2010 roku. Uwzględnione w opracowaniu statystyki przedstawiają liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (full time equivalents). W publikacji zaprezentowano ogólną liczbę pracujących w branży R&D oraz strukturę tej populacji według sektora zatrudnienia (sektor przedsiębiorstw, instytucje państwowe, uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe). Ponadto przytoczono odsetek pracujących w badaniach i rozwoju w ogóle zatrudnionych.
Na opracowanie składają się 1 tabela i 3 wykresy:

Tabela 1. Pracujący w branży R&D w krajach UE w 2010 roku według sektora zatrudnienia

Wykres 1. Pracujący w branży R&D w krajach UE w 2010 roku
Wykres 2. Struktura pracujących w branży R&D w krajach UE w 2010 roku według sektora zatrudnienia (%)
Wykres 3. Odsetek pracujących w branży R&D w ogóle zatrudnionych w krajach UE w 2010 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij