Artykuły

Pracoholizm z przymusu - model pracownika w Japonii

18.05.2009 Autor: Aleksandra Strojek
Narzędziem pracy typowego Japończyka jest nowatorski sprzęt i innowacyjne rozwiązania. Bardziej konwencjonalne są reguły kierujące jego codzienną pracą – podejście do zatrudnienia wynika z obowiązujących w tym kraju wielowiekowych zwyczajów i tradycji. W artykule przedstawione zostały prawa rządzące relacjami pracowniczymi w Japonii oraz japoński system pracy. Zaprezentowano tzw. Trzy Święte Skarby (dożywotnie zatrudnienie, seniorat pracowniczy i płacowy, jednozakładowe związki zawodowe) regulujące zasady awansu, wynagradzania i zatrudniania pracowników. Omówiono wpływ funkcjonowania tych zasad na rozwój gospodarczy kraju. Zarysowano zmiany w podejściu najmłodszych Japończyków do życia zawodowego. Zaprezentowano przeciętną ilość godzin spędzanych w pracy oraz kodeksowe regulacje dotyczące jego wymiaru.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij