Artykuły

Praca pod presją czasu – branże, w których ceni się odpornych na stres

26.02.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
Stres jest nieodłącznym elementem codziennego życia i pracy zawodowej. Niektóre branże i stanowiska wymagają jednak szczególnie wysokich umiejętności radzenia sobie z presją i stresem. W artykule przedstawiono definicję odporności na stres jako jednej z kompetencji miękkich wpływających na skuteczne zarządzanie własnym zachowaniem. Opisano, w jaki sposób kompetencja ta przejawia się w codziennym funkcjonowaniu pracowników. Przeanalizowano branże, w których odporność na stres jest cechą szczególnie pożądaną przez pracodawców. W tekście przedstawiono również metody służące do oceny własnych możliwości w tym zakresie. Artykuł zwiera także informacje na temat sposobów radzenia sobie z presją w pracy i negatywnych konsekwencji przeciążenia stresem.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij