Artykuły

Poziom cen w krajach UE-27 w 2011 roku

12.07.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat poziomu cen wybranych towarów i usług konsumpcyjnych w 27 krajach Unii Europejskiej (UE-27). Statystyki dotyczą 2011 roku i są przedstawione w relacji do średniej dla UE-27. Przytoczono poziom cen dla takich towarów i usług jak: żywność i napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, odzież i obuwie, elektronika, środki transportu, restauracje i hotele. Przy pomocy wykresów porównano poziom cen we wszystkich krajach Wspólnoty. W zestawieniu tabelarycznym umieszczono natomiast dane dotyczące poszczególnych krajów.
Na opracowanie składają się 1 tabela i 6 wykresów:

Tabela 1. Poziom cen wybranych towarów i usług konsumpcyjnych w krajach UE w 2011 roku (UE-27 = 100)

Wykres 1. Poziom cen żywności i napojów bezalkoholowych w krajach UE w 2011 roku (UE-27 = 100)
Wykres 2. Poziom cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych w krajach UE w 2011 roku (UE-27 = 100)
Wykres 3. Poziom cen odzieży i obuwia w krajach UE w 2011 roku (UE-27 = 100)
Wykres 4. Poziom cen elektroniki w krajach UE w 2011 roku (UE-27 = 100)
Wykres 5. Poziom cen środków transportu w krajach UE w 2011 roku (UE-27 = 100)
Wykres 6. Poziom cen w restauracjach i hotelach w krajach UE w 2011 roku (UE-27 = 100

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij