Artykuły

Polka na chorobowym – fakty i mity

14.01.2010 Autor: Gabriela Jabłońska
Niniejszy artykuł dotyczy absencji chorobowej kobiet z tytułu choroby własnej w Polsce i został przygotowany w oparciu o dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 2008 roku. Składa się z pięciu części. W pierwszej z nich podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak często pracujące kobiety korzystają ze zwolnień lekarskich? Następnie poruszono kwestię długości tych zwolnień. Dokonano analizy nieobecności w zależności od typu schorzenia. Szczególną uwagę zwrócono na zwolnienia wystawiane z tytułu ciąży. Pod uwagę wzięto także wiek pracujących kobiet, jako czynnik, który może istotnie wpływać na wskaźnik absencji chorobowej. W ostatniej część publikacji skupiono się na przedstawianiu informacji na temat zachorowalności kobiet w wybranych sekcjach gospodarczych. Liczba zwolnień lekarskich, liczba zwolnień przypadająca na 10 pracujących kobiet oraz liczba dni absencji chorobowej to główne wskaźniki, których użyto do analizy i zilustrowania powyższych zagadnień.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij