Artykuły

Polacy poszukujący nowej pracy – kto i dlaczego?

08.08.2011
W opracowaniu przedstawiono dane na temat pracujących Polaków, którzy zamierzali i byli gotowi zmienić miejsce pracy. Statystyki dotyczą lat 2006-2010 i zostały zaprezentowane w ujęciu kwartalnym. W materiale zestawiono informacje o poszukujących nowej posady z uwzględnieniem poziomu ich wykształcenia. Uwzględniono również dane dotyczące wieku takich osób. Przeanalizowano także główne przyczyny poszukiwania nowej pracy, takie jak: obawa przed utratą pracy, chęć zdobycia stałej posady oraz lepsze warunki finansowe. Wszystkie statystyki zaprezentowano w formie tabelarycznej. Dodatkowo wykresy obrazują zmiany w kwestii mobilności zawodowej na przestrzeni ostatnich 4 kwartałów.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:
Tabela 1. Osoby pracujące poszukujące nowej pracy według poziomu wykształcenia w latach 2006-2011 (w tys.)
Tabela 2. Osoby pracujące poszukujące nowej pracy według wieku w latach 2006-2011 (w tys.)
Tabela 3. Osoby pracujące poszukujące nowej pracy według przyczyny poszukiwań w latach 2006-2011 (w tys.)

Wykres 1. Osoby pracujące poszukujące nowej pracy w latach 2006-2011 (tys.)
Wykres 2. Osoby pracujące poszukujące nowej pracy według poziomu wykształcenia w okresie IV kwartał 2010 – IV kwartał 2011 (w tys.)
Wykres 3. Osoby pracujące poszukujące nowej pracy według wieku w okresie IV kwartał 2010 – IV kwartał 2011 (w tys.)
Wykres 4. Osoby pracujące poszukujące nowej pracy według przyczyny poszukiwań w okresie IV kwartał 2010 – IV kwartał 2011 (w tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij