Artykuły

Polacy podejmujący pracę po raz pierwszy w latach 2006-2011

07.03.2013
Tematem niniejszej publikacji są nowi uczestnicy rynku pracy w Polsce. Pokazano, ilu Polaków rozpoczęło pierwszą pracę nad Wisłą pomiędzy 2006 a 2011 rokiem. Dokonano szczegółowej analizy uwzględniając płeć oraz podział na województwa. Oprócz liczb bezwzględnych przedstawiono także, jaki procent w ogóle pracujących Polaków stanowili nowi pracownicy.

Na opracowanie składają się 2 tabele oraz 4 wykresy:
Tabela 1. Polacy, którzy podjęli pracę po raz pierwszy według płci w latach 2006-2011
Tabela 2. Polacy, którzy podjęli pracę po raz pierwszy według województw w latach 2006-2011

Wykres 1. Polacy, którzy podjęli pracę po raz pierwszy według płci w latach 2006-2011
Wykres 2. Udział Polaków podejmujących pracę po raz pierwszy w ogóle wszystkich zatrudnionych w Polsce według płci w latach 2006-2011 (%)
Wykres 3. Polacy, którzy podjęli pracę po raz pierwszy według województw w 2011 roku
Wykres 4. Udział Polaków podejmujących pracę po raz pierwszy w ogóle wszystkich zatrudnionych w Polsce według województw w 2011 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij