Artykuły

Parki technologiczne - wprowadzenie do tematyki

24.06.2008 Autor: Gabriela Jabłońska
Parki technologiczne to kolejne po Specjalnych Strefach Ekonomicznych jednostki nastawione na wspieranie działalności gospodarczej. W artykule omówione zostały podstawowe zasady ich funkcjonowania. Aktualnie, intensywny rozwój tego typu jednostek przeżywają zarówno kraje azjatyckie, jak i europejskie. Specyfika danego państwa, m. in. warunki społeczno demograficzne sprawiają, że de facto każdy park technologiczny rządzi się swoimi prawami. W niniejszej publikacji omówiono genezę parków technologicznych oraz czynniki determinujące ich rozwój. Szczególną uwagę zwrócono na działalność parków w naszym kraju: czas powstania, nastawienie produkcyjne oraz wyniki finansowe. Okazuje się, że w polskiej rzeczywistości duże znaczenie odgrywa wsparcie władz publicznych, a typowo komercyjny model parków technologicznych jest niemożliwy do zrealizowania.
Jak pokazują przytoczone w niniejszym artykule wyniki badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2008 roku, tylko 6 na 33 parki zlokalizowanych na terenie Polski w pełni wspiera rozwój nowoczesnych technologii. Wśród nich bardzo dobrze prezentuje się Krakowski Park Technologiczny, który aktualnie skupia na swoim terytorium najwięcej firm z branży high-tech. Nie bez powodu w środowisku inwestorów park ten zyskuje miano polskiej Doliny Krzemowej a w naszej publikacji zajmuje szczególnie uprzywilejowaną pozycję.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij