Artykuły

Osoby będące poza rynkiem pracy

03.08.2015
W Polsce najczęstszymi powodami bierności zawodowej jest edukacja czy zdobywanie kwalifikacji, choroba lub niepełnosprawność oraz przejście na emeryturę. Jak pod tym względem wypadamy na tle Unii Europejskiej?

Opracowanie zawiera siedem wykresów.

Wykres 1. Osoby bierne zawodowo jako odsetek populacji w wieku 15-64 lata w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 2. Osoby bierne zawodowo jako odsetek populacji w wieku 15-64 lata w podziale na płeć w Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 3. Osoby bierne zawodowo jako odsetek populacji w wieku 15-64 lata w Polsce w 2014 roku (w %)
Wykres 4. Osoby bierne zawodowo jako odsetek populacji w różnych grupach wiekowych w UE w 2014 roku (w %)
Wykres 5. Osoby bierne zawodowo jako odsetek populacji w różnych grupach wiekowych w Polsce w 2014 roku (w %)
Wykres 6. Przyczyny bierności zawodowej osób w wieku 15-64 lata w krajach UE w 2014 roku (w %)
Wykres 7. Przyczyny bierności zawodowej osób w wieku 15-64 lata w Polsce w 2014 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij