Artykuły

Osoby 55+ na rynku pracy – porównanie Polski i krajów OECD

07.04.2015
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat w Polsce znacznie wzrósł w ciągu ostatnich lat – w 2013 o prawie 11 p.p. w stosunku do 2007 roku. Jednak w porównaniu do państw OECD wskaźnik nadal pozostaje na dużo niższym poziomie.

Opracowanie zawiera 8 wykresów.

Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w Polsce i krajach OECD w latach 2003, 2007 i 2013 (w %)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 65-69 lata w Polsce i krajach OECD w latach 2003, 2007 i 2013 (w %)
Wykres 3. Stopa bezrobocia osób w wieku 55-64 lat w Polsce i krajach OECD w latach 2003, 2007 i 2013 (w %)
Wykres 4. Odsetek osób w wieku 55+ które doświadczyły bezrobocia długotrwałego* w Polsce i krajach OECD w latach 2003, 2007 i 2013 (w %)
Wykres 5. Odsetek osób w wieku 55-64 lat z wykształceniem wyższym w Polsce i w krajach OECD w latach 2005, 2007 i 2013 (w %)
Wykres 6. Odsetek osób w wieku 55-64 lat które w przeciągu ostatniego miesiąca brały udział w kursach lub szkoleniach związanymi z wykonywanym zawodem w Polsce i krajach OECD w latach 2003, 2007 i 2013 (w %)
Wykres 7. Przeciętny tygodniowy czas pracy mężczyzn w wieku 55-64 lat w wybranych państwach OECD w 2013 roku (w godzinach)
Wykres 8. Przeciętny tygodniowy czas pracy kobiet w wieku 55-64 lat w wybranych państwach OECD w 2013 roku (w godzinach)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij