Artykuły

Obowiązki rodzinne kobiet a rynki pracy w UE

13.06.2011 Autor: Michał Kurzyk
Wskaźnik zatrudnienia kobiet jest niższy niż ten sam miernik dla mężczyzn, a rozbieżność ta występuje we wszystkich krajach europejskich. Pomimo że w nowoczesnym modelu rodziny zarabiają obaj rodzice, większość obowiązków domowych nadal spada na kobiety. Wpływa to negatywnie na ich aktywność zawodową. Niniejszy artykuł stanowi próbę opisu pięciu grup krajów Europy. Za kryterium podziału przyjęto łatwość w godzeniu życia rodzinnego z zawodowym. Analiza opiera się m.in. na wskaźniku zatrudnienia kobiet i odsetku pań pracujących na niepełny etat. Zwrócono też uwagę na przyczyny nieaktywności zawodowej kobiet. W publikacji wykorzystano statystyki Eurostatu oraz wyniki badania Family life and work przeprowadzonego przez Eurofound.

Michał Kurzyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij