Artykuły

Obcokrajowcy na polskim rynku pracy w latach 2007-2009

14.01.2011
Niniejsza publikacja została poświęcona obcokrajowcom na polskim rynku pracy. Przedstawiono liczbę zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom w latach 2007-2009. Z pierwszej części publikacji można dowiedzieć się, ilu przedstawicieli wybranych narodowości znalazło legalne zatrudnienie w naszym kraju. Kolejne tabele i wykresy zostały poświęcone konkretnym grupom pracowniczym. Dowiedzą się Państwo, ile pozwoleń na pracę uzyskali kierownicy, doradcy, eksperci oraz robotnicy wykwalifikowani i pracownicy przy pracach prostych. W tym wypadku analizie poddano obcokrajowców z następujących państw: Armenia, Białoruś, Chiny (bez Tajwanu), Indie, Mołdawia, Nepal, Republika Korei, Turcja, Ukraina oraz Wietnam.

Na opracowanie składa się 5 tabel i 4 wykresy:

Tabela 1. Liczba zezwoleń na pracę według wybranego obywatelstwa w latach 2007-2009
Tabela 2. Liczba zezwoleń na pracę według wybranego obywatelstwa i wybranych grup pracowniczych w 2009 roku
Tabela 3. Liczba zezwoleń na pracę wydanych kadrze kierowniczej, doradcom oraz ekspertom według wybranego obywatelstwa latach 2007-2009
Tabela 4. Liczba zezwoleń na pracę wydanych robotnikom wykwalifikowanym według wybranego
obywatelstwa latach 2007-2009

Tabela 5. Liczba zezwoleń na pracę wydanych pracownikom przy pracach prostych według wybranego obywatelstwa latach 2007-2009

Wykres 1. Liczba zezwoleń na pracę według wybranego obywatelstwa w 2009 roku
Wykres 2. Liczba zezwoleń na pracę wydanych kadrze kierowniczej, doradcom oraz ekspertom według wybranego obywatelstwa latach 2007-2009
Wykres 3. Liczba zezwoleń na pracę wydanych robotnikom wykwalifikowanym według wybranego obywatelstwa latach 2007-2009
Wykres 4. Liczba zezwoleń na pracę wydanych pracownikom przy pracach prostych według wybranego obywatelstwa latach 2007-2009

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij