Artykuły

Nowoczesne rozwiązania wspierające procesy HR

14.07.2011 Autor: Agnieszka Robaczewska
W artykule opisano rolę, jaką media społecznościowe oraz narzędzia elektroniczne mogą pełnić we wspieraniu procesów HR. W pierwszej części publikacji scharakteryzowano dwa modele korzystania z oprogramowania – w postaci wystandaryzowanej usługi oraz rozwiązań dedykowanych. Przytoczone zostały przykładowe narzędzia i ich podstawowe cechy. We fragmencie poświęconym portalom społecznościowym wskazano funkcje, jakie mogą one pełnić dla przedsiębiorstwa. Wymieniono narzędzia, jakimi specjalista od komunikacji może się posłużyć. Podkreślono konieczność wykazania szczególnej dbałości o rzetelność i aktualność publikowanych informacji. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie: na ile obecność pracodawców w nowoczesnych portalach jest ich dobrowolną decyzją, a na ile koniecznością dyktowaną przez rosnącą popularność mediów społecznościowych?

Agnieszka Robaczewska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij