Artykuły

Nowo utworzone miejsca pracy w Polsce w 2009 roku

10.02.2011
Opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące nowo powstałych miejsc pracy w Polsce w 2009 roku. Uwzględnia zarówno miejsca pracy w firmach rozpoczynających swoją działalność, jak i stanowiska pracy utworzone w wyniku zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach już istniejących. W tabelach zamieszczonych w publikacji przedstawiono m.in. dane na temat ilości nowych miejsc pracy w poszczególnych województwach, regionach oraz w całym kraju. Zestawiono statystyki mówiące o ilości nowo utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach reprezentujących poszczególne obszary działalności. Porównano procentowy udział wygenerowanych miejsc pracy w firmach z sektora publicznego i prywatnego. Uwzględniono także wielkość firm reprezentujących poszczególne obszary działalności. Czytelnik znajdzie dane dotyczące procentowego udziału nowo utworzonych w 2009 roku miejsc pracy w firmach małych (poniżej 9 zatrudnionych), średnich (10–49 zatrudnionych) oraz dużych (powyżej 50 zatrudnionych). Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniami za lata 2007 i 2008.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 1 wykres:

Tabela 1. Nowo utworzone miejsca pracy w poszczególnych regionach Polski w 2009 roku (tys.)
Tabela 2. Nowo utworzone miejsca pracy w poszczególnych województwach Polski w 2009 roku – dane kwartalne (tys.)
Tabela 3. Nowo utworzone miejsca pracy w firmach reprezentujących poszczególne obszary działalności w 2009 roku (tys.)
Tabela 4. Procentowy udział nowo utworzonych miejsc pracy w zależności od wielkości firm reprezentujących poszczególne obszary działalności w 2009 roku (%)

Wykres 1. Nowo utworzone miejsca pracy w poszczególnych województwach Polski w 2009 roku – dane roczne (tys.)
Wykres 2. Nowo utworzone miejsca pracy w firmach reprezentujących poszczególne obszary działalności oraz sektor własności w 2009 roku (%)
Wykres 3. Procentowy udział nowo utworzonych miejsc pracy w firmach różnej wielkości w Polsce w 2009 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij