Artykuły

Nowo utworzone miejsca pracy na polskim rynku w 2008 roku

20.07.2009
Opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące nowo powstałych miejsc pracy w Polsce w 2008 roku. Uwzględnia zarówno miejsca pracy w firmach rozpoczynających swoją działalność, jak i stanowiska pracy utworzone w wyniku wszelkich zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach już wcześniej istniejących. W tabelach zamieszczonych w publikacji przedstawiono między innymi dane na temat ilości nowych miejsc pracy w poszczególnych województwach, regionach oraz zbiorczo - w całym kraju. Zestawiono statystyki mówiące o ilości nowo utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach reprezentujących poszczególny rodzaj działalności. Pod kątem wygenerowanych miejsc pracy w 2008 roku porównano ze sobą firmy z sektora publicznego oraz prywatnego. Dodatkowo, uwzględniono wielkość firm reprezentujących poszczególne obszary działalności. Czytelnik znajdzie dane dotyczące procentowego udziału nowo utworzonych w 2008 roku miejsc pracy w firmach małych poniżej 9 osób zatrudnionych, średnich, gdzie zatrudnienie waha się między 10 – 49 osób oraz w firmach o wyższym poziomie zatrudnienia łącznie. Wszystkie przedstawione w niniejszym opracowaniu informacje zostały zaprezentowane w oparciu o statystyki kwartalne. Dane na temat nowo powstałych stanowisk w 2007 roku znajdą Państwo w publikacji Nowo utworzone miejsca pracy na polskim rynku pracy w 2007 roku.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 1 wykres:

Tabela 1. Nowo utworzone miejsca pracy w poszczególnych regionach Polski w 2008 roku (tys.)
Tabela 2. Nowo utworzone miejsca pracy w poszczególnych województwach Polski w 2008 roku (tys.)
Tabela 3. Nowo utworzone miejsca pracy w firmach reprezentujących poszczególny rodzaj działalności w 2008 roku (tys.)
Tabela 4. Procentowy udział nowo utworzonych miejsc pracy w zależności od wielkości firm reprezentujących poszczególny rodzaj działalności w 2008 roku (%)

Wykres 1. Nowo utworzone miejsca pracy w firmach reprezentujących poszczególny rodzaj działalności oraz sektor własności w 2008 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij