Artykuły

Nowe zawody przyszłością rynku pracy

15.05.2008 Autor: Katarzyna Nyga
W artykule przedstawione zostały nowe zawody, jakie pojawiły się na rynku pracy w Polsce. Niemal każda dziedzina rynku pracy została wzbogacona o co najmniej jeden zawód. Czynnikami determinującymi taką sytuację jest rozwój nowoczesnych technologii, zmiana stylu życia oraz wzorowanie się na rynkach zachodnich. Obcobrzmiące nazwy nowych profesji mogą przysparzać problemy dotyczące zdefiniowania kryjących się za nimi obowiązków. Groomer, mystery client, weednig planner czy pielęgniarz alpinista to nazwy zawodów, które w świadomości odbiorców są na tyle nowatorskie, że budza wątpliwości dotyczące zakresu obowiązków. Niniejsza publikacja opisuje nowe zawody i obszary, jakich dotyczą. Zwraca również uwagę na prognozy związane z trendami rynku pracy i możliwością kształcenia na nowych kierunkach studiów.

Katarzyna Nyga

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij