Artykuły

Nowe wyzwania dla działów HR

19.06.2009 Autor: Aleksandra Strojek
W czasie dekoniunktury działania z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi są weryfikowane, a działy personalne dostosowują wcześniej opracowane plany do nowych realiów. W pierwszej części artykułu przedstawiono zmiany w zakresie ZZL, jakie pojawiły się wraz z kryzysem. Omówiono kierunek rozwoju strategii działów personalnych w Polsce w 2008 roku. Wskazano obszary, które w ramach niezbędnych oszczędności uległy lub będą musiały ulec zmianom. W drugiej części publikacji skoncentrowano się na praktykach ZZL, które w realiach dekoniunktury mogą okazać się najbardziej racjonalne i warte zastosowania.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij