Artykuły

Nieaktywni zawodowo w Unii Europejskiej w latach 2007-2011

09.03.2012
Niniejsze opracowanie prezentuje informacje na temat osób biernych zawodowo w krajach Unii Europejskiej. Pokazano, ile osób nieaktywnych zawodowo jest w każdym państwie Wspólnoty oraz jaki odsetek stanowią oni w gronie wszystkich obywateli danego kraju. Dokonano charakterystyki nieaktywnych zawodowo ze względu na płeć, wiek oraz poziom wykształcenia. Zilustrowano także różnice pomiędzy Polską a Unią Europejską. Statystyki obejmują lata 2007-2011 i dotyczą osób pomiędzy 15 a 64 rokiem życia.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 4 wykresy:
Tabela 1. Nieaktywni zawodowo w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2011 (tys.)
Tabela 2. Odsetek nieaktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności w wieku 15-64 lata w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2011 (%)
Tabela 3. Nieaktywni zawodowo w krajach Unii Europejskiej ze względu na wiek w 2011 roku (%)
Tabela 4. Nieaktywni zawodowo w krajach Unii Europejskiej ze względu na poziom wykształcenia w 2011 roku (%)

Wykres 1. Nieaktywni zawodowo w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku (tys.)
Wykres 2. Odsetek nieaktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności w wieku 15-64 lata w krajach Unii Europejskiej
w 2011 roku (%)

Wykres 3. Nieaktywni zawodowo w krajach Unii Europejskiej ze względu na płeć w 2011 roku (%)
Wykres 4. Odsetek nieaktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności w wieku 15-64 lata w Polsce i Unii Europejskiej
w latach 2007-2011 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij