Artykuły

Nieaktywni zawodowo w Polsce w latach 2006-2009

26.06.2009
W niniejszym opracowaniu przedstawiono strukturę osób nieaktywnych zawodowo w Polsce w latach 2006-2009. Zestawiono podstawowe zmienne różnicujące zbiorowość osób niepracujących i nieposzukujących pracy w kolejnych kwartałach analizowanego okresu. Pierwsza część opracowania dostarcza informacji na temat płci i wieku osób nieaktywnych. Z kolei tabele i wykresy zamieszczone w dalszej części informują o miejscu zamieszkania oraz wykształceniu przedstawicieli zbiorowości nieaktywnych zawodowo w Polsce. Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami na temat przyczyn nieaktywności zawodowej .

Na opracowanie składają się 4 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Liczba osób nieaktywnych zawodowo według płci w Polsce w okresie I kwartał 2006-IV kwartał 2009 (tys.)
Tabela 2. Liczba osób nieaktywnych zawodowo według wieku w Polsce w okresie I kwartał 2006-IV kwartał 2009 (tys.)
Tabela 3. Liczba osób nieaktywnych zawodowo według miejsca zamieszkania w okresie I kwartał 2006-IV kwartał 2009 (tys.)
Tabela 4. Liczba osób nieaktywnych zawodowo według poziomu wykształcenia w okresie I kwartał 2006-IV kwartał 2009 (tys.)

Wykres 1. Osoby nieaktywne zawodowo w Polsce według płci w IV kwartale 2009 (%)
Wykres 2. Osoby nieaktywne zawodowo w Polsce według wieku w IV kwartale 2009 (%)
Wykres 3. Osoby nieaktywne zawodowo w Polsce według miejsca zamieszkania w IV kwartale 2009 (%)
Wykres 4. Osoby nieaktywne zawodowo według poziomu wykształcenia w IV kwartale 2009 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij