Artykuły

NEETs – młodzież, która robi „nic”

27.09.2011 Autor: Aleksandra Strojek
Kim są NEETs? To osoby w wieku od 15 do 24 lat, które nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w żadnych szkoleniach czy kursach. W artykule opisano problem bierności społecznej młodych ludzi. Zaprezentowano definicję i ramy pojęcia NEETs, przedstawiono także, jaki odsetek młodzieży w poszczególnych krajach UE można zakwalifikować do tej kategorii. Omówiono, dlaczego wskaźnik NEETs jest uznawany przez niektórych za bardziej efektywny od tradycyjnych mierników rynku pracy kalkulowanych dla młodzieży. W ostatniej części publikacji wytłumaczono, jakie są skutki i koszty bierności społecznej młodych ludzi.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij