Artykuły

Najważniejsze statystyki dotyczące szkoleń finansowanych z Unii Europejskiej

16.06.2014
W jakich szkoleniach EFS Polacy brali udział najchętniej? Jaka była tematyka organizowanych szkoleń? Jakie różnice można dostrzec między szkoleniami organizowanymi dla osób pracujących i niepracujących? W jakich szkoleniach brali udział mężczyźni, a w jakich kobiety? Poniższe opracowanie dostarcza odpowiedzi na te, oraz na inne ciekawe pytania dotyczące szkoleń finansowanych w ramach komponentu regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na opracowanie składa się 10 wykresów:

Wykres 1. Rodzaje szkoleń finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w podziale na ich uczestników (w %)
Wykres 2. Niepracujący uczestnicy szkoleń finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w podziale ich na status na rynku pracy (w %)
Wykres 3. Tematyka szkoleń zawodowych organizowanych dla osób pracujących finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (w %)
Wykres 4. Tematyka szkoleń zawodowych organizowanych dla osób niepracujących finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 (w %)
Wykres 5. Pracujący uczestnicy szkoleń finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
w podziale na płeć (w %)

Wykres 6. Niepracujący uczestnicy szkoleń finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
w podziale na płeć (w %)

Wykres 7. Pracujący uczestnicy szkoleń finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
w podziale na wiek (w %)

Wykres 8. Niepracujący uczestnicy szkoleń finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w podziale na wiek (w %)
Wykres 9. Pracujący uczestnicy szkoleń finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w podziale na wykształcenie (w %)
Wykres 10. Niepracujący uczestnicy szkoleń finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
w podziale na poziom wykształcenia (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij