Artykuły

Najpopularniejsze portale pracy „pod lupą”

25.09.2012 Autor: Paweł Kubik
Internet jest najszybszym i najwygodniejszym sposobem znalezienia zatrudnienia. Na taką formę poszukiwań decyduje się obecnie około 60% Polaków. W niniejszym artykule analizie poddano strukturę ofert pracy dostępnych na najpopularniejszych w Polsce portalach z ogłoszeniami: Pracuj.pl, GazetaPraca.pl, oraz GoWork.pl. Pod koniec sierpnia najwięcej ofert dotyczyło sektora IT, finansów i ekonomii oraz zajęć dla inżynierów. Dają się też zaobserwować duże dysproporcje między ilością ogłoszeń w różnych regionach Polski. Struktura i liczba ofert pracy w portalach internetowych w dużej mierze pokrywa się z sytuacją na regionalnych rynkach pracy. Opracowanie zawiera 10 tabel i 6 wykresów.
Analiza portali pracy ma celu przedstawienie ogólnej sytuacji i tendencji na rynku pracy. W celu porównania portali pracy, autor przyjął własną kategoryzację ofert pracy oraz porównał oferty z jednego dnia. W związku z tym przedstawione statystyki mają charakter orientacyjny. W publikacji nie uwzględniono sektora handlu i sprzedaży.
Dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że to właśnie sieć stała się najpopularniejszym sposobem poszukiwania interesujących ofert pracy. Według sondażu ośrodka Ipsos przeprowadzonego na zlecenie agencji Reutera w 2012 roku, w ten sposób zatrudnienia poszukuje 61% Polaków. Tuż za nami znaleźli się Węgrzy (w sieci pracy szuka 58% z nich), kandydaci z RPA (57%) i Meksyku (55%). Co ciekawe, Internetu do znalezienia zatrudnienia używa tylko 17% Japończyków oraz 1/4 poszukujących w Korei Południowej, Francji i Belgii.

Polacy szukają pracy w Internecie


Taką formę poszukiwań szczególnie upodobali sobie ludzie młodzi, dopiero wchodzący na rynek pracy. Niewątpliwą zaletą serwisów internetowych jest to, że w jednym miejscu skupiają ogłoszenia z całego kraju, ze wszystkich branż, o zróżnicowanych stopniu atrakcyjności. Daje to możliwość szybkiego kontaktu z pracodawcą i wysłania swojej aplikacji na dane stanowisko. W dowolnym momencie użytkownik może mieć dostęp do tysięcy aktualnych ofert pracy, ale też okazję do zaprezentowania swoich dokonań i umiejętności, publikując informacje na swój temat w portalach społecznościowych. Z drugiej strony dostępność ogłoszeń dla nieograniczonej liczby kandydatów powoduje dużo większą konkurencję. Jednocześnie osoby poszukujące zatrudnienia w oczach potencjalnych pracodawców często pozostają anonimowe.

Większa aktywność Polaków poszukujących pracy w sieci ma swoje odzwierciedlenie we wzroście zainteresowania serwisami, na których dostępne są ogłoszenia o pracę. Obecnie można znaleźć całą gamę serwisów i portali z ofertami pracodawców.

Badanie „Megapanel PBI/Gemius”, będące standardem pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce pokazało, że w kategorii „Praca” na pierwszym miejscu znajduje się Grupa Wirtualna Polska – Orange. W czerwcu 2012 roku, grupa posiadała ponad 2 mln użytkowników (tzw. real users), czyli osób, które dokonały co najmniej jednej odsłony na witrynie w danym miesiącu. Liczba odsłon w tym czasie kształtowała się na poziomie 15,5 mln, notując zasięg 10,48% (zasięg to stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym okresie do całkowitej liczby internautów w miesiącu, do którego należy wybrany okres czasu). Na praca.wp.pl można znaleźć m.in. wyszukiwarkę ofert pracy zamieszczonych w bazie portali pracuj.pl oraz monsterpolska.pl. Niewiele mniej internautów korzystało bezpośrednio z witryn Grupy Pracuj.pl, która posiada niespełna 2 mln realnych użytkowników. Jednocześnie grupa odnotowała największą ilość odsłon (58 554 991), ze wszystkich portali wyszczególnionych w rankingu. Na kolejnych miejscach znalazły się serwis „praca” Grupy Gazeta.pl, portal jobrapido.com oraz Grupa GoWork.pl.W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza struktury ogłoszeń zawartych na najpopularniejszych portalach pracy według powyższego zestawienia.

Pracuj.plNajwięcej ofert na Mazowszu

Pracuj.pl to serwis rekrutacyjny skierowany głównie do specjalistów i menedżerów. Kandydatom dostarcza prawie 20 tysięcy ofert pracy, ale także porady dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

Pod koniec sierpnia zdecydowanie najwięcej ofert dostępnych w serwisie dotyczyło stanowisk zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Były to aż 3 443 takie ogłoszenia, czyli ok. 18% wszystkich ofert. To też dwukrotnie więcej niż w województwach dolnośląskim (1 784), małopolskim (1 768) i śląskim (1 715), które zajmują kolejne miejsca pod względem liczby ofert pracy. Podobna ilość ogłoszeń dotyczy również Wielkopolski (1 562). Ponad 1 000 ofert pracy odnotowano jeszcze tylko w województwie pomorskim (1 221) i łódzkim (1 133).

W innych regionach sytuacja wygląda już znacznie gorzej. Najmniejszy wybór mają zwłaszcza poszukujący pracy w województwie świętokrzyskim (567), podlaskim (591), czy warmińsko-mazurskim (605). Dane dla wszystkich województw prezentuje wykres 1 i tabela 2.

Pod względem zróżnicowania branżowego w Pracuj.pl najwięcej jest ofert zatrudnienia związanego z finansami/ekonomią. Pod koniec sierpnia dla tej specjalizacji pracodawcy przedstawili 3 576 ogłoszeń, co stanowi ponad 18% wszystkich ofert. Niespełna 3 tys. ogłoszeń dotyczyło pracy związanej z obsługą klienta i call center, a także ze stanowiskami w branży informatycznej. Dla kadry zarządzającej i inżynierów przygotowano odpowiednio 1 942 i 1 739 ogłoszeń o wolnym etacie. Prawie 1,5 tys. ofert związanych było z doradztwem i konsultingiem. Ponad 1 tys. anonsów oferowało również możliwość zatrudnienia w księgowości i audycie.

Co może wydawać się nieco zaskakujące, najmniej ofert dotyczyło zajęć w sektorze turystycznym – pod koniec sierpnia było tylko 200 takich ogłoszeń. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że sezon wakacyjny zbliża się już ku końcowi, a praca w tej branży w dużej mierze ma właśnie charakter sezonowy. Mniej popularne są również takie dziedziny, jak: ubezpieczenia (399 ofert pracy), budownictwo i geodezja (439) czy farmaceutyka (524).

Polska A i Polska B

Dla wielu branż da się też zaobserwować duże zróżnicowanie regionalne. O ile np. ofert pracy w administracji jest dużo zwłaszcza w województwie mazowieckim (208 ogłoszeń wobec 648 w całej Polsce), ale też w Wielkopolsce (106) czy na Śląsku (61) i w Małopolsce (58), o tyle w pozostałych regionach możliwości zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych są mocno ograniczone. W takich województwach, jak podlaskie, warmińsko-mazurskie czy lubuskie zdarzają się tylko pojedyncze ogłoszenia o pracę w administracji.

Mazowsze jest również najbardziej obfite w oferty pracy w dziedzinie finansów i ekonomii. Pod koniec sierpnia takich ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl było aż 797. Duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest też w Małopolsce (379 ofert), w Wielkopolsce (327) oraz na Górnym i Dolnym Śląsku (odpowiednio 292 i 289 ofert). W dużej mierze ma to związek z lokalizacją w największych polskich miastach centrów outsourcingowych oraz oddziałów międzynarodowych korporacji, które szczególnie upodobały sobie Warszawę, Kraków, Wrocław, Poznań czy Katowice. Znacznie mniej ogłoszeń w dziedzinie finansów i ekonomii dotyczyło pracy w województwie świętokrzyskim (tylko 93), lubuskim (102), podlaskim (103), opolskim (106), lubelskim (108), podkarpackim (111) i warmińsko-mazurskim (119).

Niemal identyczne proporcje dotyczą branży HR, która często idzie w parze z obecnością dużych międzynarodowych koncernów. Stąd też nie powinno dziwić, że podobnie jak w przypadku finansów i ekonomii, najwięcej ofert pracy dla specjalistów od HR-u znajduje się w województwie mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim czy wielkopolskim. W województwach zachodniopomorskim, świętokrzyskim, lubuskim, podlaskim czy opolskim oferty pracy w tej dziedzinie są wręcz towarem deficytowym. Podobne zależności występują w przypadku ogłoszeń o pracę związaną z marketingiem i PR.

Taki sam układ dotyczy też ogłoszeń o możliwości zatrudnienia w działach IT. W tym wypadku do grona liderów pod względem liczby ogłoszeń dołączyło województwo pomorskie – z 203 ogłoszeniami o pracę dla informatyków. Dużo mniejsze zróżnicowanie występuje natomiast w przypadku ogłoszeń związanych z doradztwem i konsultingiem. W każdym regionie Polski było ich przynajmniej 70, choć znów Mazowsze jest na czele (189 ofert).

Jedną z nielicznych branż, w której liderem nie jest województwo mazowieckie, jest inżynieria. Najwięcej ofert pracy dla inżynierów zlokalizowanych jest w województwie śląskim (230 ogłoszenia). Dalej znalazły się Dolny Śląsk (209) i Małopolska (173), a dopiero później Mazowsze (169). Wysoko jest również Wielkopolska (136), ale także województwa pomorskie (113) i kujawsko-pomorskie (100). W pozostałych regionach liczba ogłoszeń nie przekracza 100, ale też nigdzie nie jest mniejsza niż 58, co niejako potwierdza wciąż relatywnie duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie inżynierii.GazetaPraca.plNa wschodzie najmniej ogłoszeń

Do podobnych wniosków dojdziemy, analizując strukturę ogłoszeń w portalu GazetaPraca.pl. Serwis w czerwcu 2012 roku miał 1,36 mln użytkowników (real sers), ale też ponad 21,5 mln odsłon krajowych (najwięcej spośród wszystkich portali z ogłoszeniami o pracę). Tak samo, jak w przypadku Pracuj.pl, także na GazetaPraca.pl zdecydowanie najwięcej ofert daje możliwość zatrudnienia w województwie mazowieckim. Pod koniec sierpnia było aż 3 116 takich ogłoszeń.

Tym razem to ponad trzykrotnie więcej niż w województwie śląskim i dolnośląskim, czyli następnych miejsc w kolejności według liczby ofert pracy na portalu (odpowiednio 1 151 i 1 060 ogłoszeń). W tym zestawieniu nieco gorzej wypada Małopolska, która ma 824 oferty pracy. Niestety tradycyjnie najmniej ofert znajdą poszukujący zatrudnienia w województwie świętokrzyskim (239), podkarpackim (250), warmińsko-mazurskim (253), podlaskim (263), lubuskim (279) i opolskim (292). Dane dla wszystkich 16 województw pokazuje wykres 3. i tabela 4.

Nieco inna jest natomiast struktura ogłoszeń o pracę w serwisie GazetaPraca.pl pod względem branży, których one dotyczą. W sposób wyraźny wyróżnia się liczba ofert w dziedzinie inżynierii – 1 902 ogłoszenia pod koniec sierpnia 2012 roku. Następna w kolejności branża – budownictwo i architektura – ma w portalu już połowę o prawie mniej ogłoszeń (1 177). Niewiele mniej ofert dotyczy stanowisk dla informatyków (1 127). Branża finansowa, czyli lider pod względem liczby ogłoszeń w Pracuj.pl, tym razem jest dopiero czwarta z dorobkiem 948 ofert pracy. Mały wybór mają natomiast poszukujący zatrudnienia w dziedzinie ubezpieczeń (tylko 97 ofert) czy też marzący o karierze w mediach (149) lub w farmacji (166).

Inżynierowie wszędzie poszukiwani

Mazowsze daje największy wybór poszukującym zatrudnienia w branży informatycznej – 203 ogłoszenia. W tym obszarze wyróżnia się też Dolny Śląsk (186 ofert pracy), Małopolska (160) i Śląsk (155). Równo 100 ofert mieli do wyboru kandydaci w Wielkopolsce. W pozostałych regionach pracy dla informatyków jest już znacznie mniej – w żadnym z województw ich liczba nie przekracza 50 ogłoszeń.

Mazowsze zdecydowanie wyróżnia się też w liczbie ofert pracy związanej z marketingiem i PR – ich ilość pod koniec sierpnia wyniosła 117. Województwo mazowieckie jest jedynym regionem, w którym liczba ogłoszeń przekracza 100. W pozostałych kandydaci mieli do wyboru mniej niż 50 propozycji.

Poszukujący pracy biurowej w administracji mają w czym wybierać w przypadku województwa mazowieckiego (134 ofert), małopolskiego (96) i śląskiego (68). W pozostałych ofert jest niewiele (od 12 do 32). Z kolei zainteresowani pracą w działach HR największe możliwości zatrudnienia mają w Małopolsce (54 oferty pracy). O połowę mniej ogłoszeń dotyczy Dolnego Śląska i Mazowsza. W pozostałych regionach zdarzają się tylko pojedyncze oferty pracy związanej z HR-em.

Mazowsze nie jest jednak aż tak zdecydowanym liderem w każdej branży. Np. biorąc pod uwagę liczbę ogłoszeń w dziedzinie inżynierii, województwo mazowieckie musi przyznać prymat pierwszeństwa województwu dolnośląskiemu, gdzie przedstawiono 213 ogłoszeń dla inżynierów, wobec 203 na Mazowszu. Tuż za nimi znalazło się województwo śląskie, w którym specjaliści w dziedzinie inżynierii również mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem pracodawców, czego dowodem jest 186 ofert zatrudnienia. Nawet w najgorzej wypadających regionach jest całkiem sporo ogłoszeń o pracę w inżynierii. Najmniej – 68 – w województwie lubuskim. W pozostałych liczba ogłoszeń waha się od 75 (warmińsko-mazurskie) do 90 (opolskie).

Pod względem ofert pracy w finansach przewodzi Małopolska – 192 ogłoszenia. W województwie mazowieckim takich ogłoszeń jest nieco mniej – 173. Sporo ofert pracy w finansach jest również w województwie pomorskim (126). W pozostałych regionach liczba ogłoszeń nie przekracza 100. Co gorsza, w ośmiu województwach (kujawsko-pomorskie, opolskie, lubelskie, świętokrzyskie, lubuskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) ofert jest mniej niż 30.GoWork.plOlbrzymie dysproporcje w województwach

Nieco inny charakter ma portal GoWork.pl, który według jego twórców w jednym miejscu zbiera oferty pracy ze wszystkich portali z pracą w Polsce. Korzysta z niego ponad 1 mln zarejestrowanych użytkowników.

Zgodnie z tymi założeniami pod koniec sierpnia 2012 roku zdecydowanie najwięcej ofert dostępnych w Internecie odnosiło się do stanowisk zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Według GoWork.pl było ich aż 5 258, czyli ok. 21% wszystkich ofert pracy w Polsce. Pozostałe regiony dzieli od Mazowsza prawdziwa przepaść. Następne w zestawieniu jest województwo dolnośląskie (2 872 ofert pracy), śląskie (2 719) i małopolskie (2 618) – każda z tych liczb to ok. 12% wszystkich ogłoszeń. Zatem w czterech wymienionych regionach znajduje się ponad połowa wszystkich ofert pracy dostępnych w Internecie.

Mniejsza część przypada na pozostałe 12 województw. W tym gronie znajdują się regiony, które utrzymują ścisły kontakt z czołówką. To województwo wielkopolskie (2 080 ogłoszeń) i pomorskie (1 939) oraz – już z nieco większym dystansem – województwo łódzkie (1 440). Gdy uwzględni się te regiony, to okazuje się, że razem obejmują one ponad 3/4 ofert dostępnych w sieci. Dobitnie pokazuje to, jaka przepaść dzieli poszczególne regiony Polski, jeśli chodzi o ich sytuację na rynku pracy.

Najwięcej ofert w IT

Z analizy wszystkich ofert zebranych przez portal GoWork.pl jasno wynika, że największy wybór mają zainteresowani pracą w dziale IT. Pod koniec sierpnia 2012 roku takich ogłoszeń było 8 397, zostawiając tym samym daleko w tyle pozostałe branże. Druga pod względem liczby ofert pracy była inżynieria (3 797 ogłoszeń). W dalszej kolejności należy wymienić oferty zatrudnienia w księgowości i audycie (2 547) oraz marketingu i PR (2 317). Takie obszary, jak: budownictwo i geodezja, praca fizyczna, HR oraz administracja dysponowały ponad 1,5 tys. ofert pracy w całej Polsce.

Tak duża liczba ofert w dziedzinie IT to spora zasługa województwa mazowieckiego, w którym pracodawcy poszukiwali dokładnie 1 800 pracowników. Spore zapotrzebowanie zgłaszały również firmy na Dolnym Śląsku (1 189 ogłoszeń) i w Małopolsce (912). Nieco mniej w województwie śląskim (740), pomorskim (605), wielkopolskim (569) i łódzkim (435). W pozostałych regionach oferty pracy w branży kształtowały się w przedziale 200-300.

Te same województwa, ale w innej kolejności, były też liderami, jeśli chodzi o oferty pracy w dziedzinie inżynierii. Na czele ponownie jest Mazowsze z 530 ogłoszeniami, ale tuż za nim znajduje się Śląsk – 521 ofert pracy. Podium uzupełnia województwo dolnośląskie, w którym znalazło się 469 propozycji zatrudnienia dla inżynierów. Specjaliści w tej branży najmniejszy wybór mają w województwie świętokrzyskim (86 oferty), opolskim (93) i warmińsko-mazurskim (96).

Księgowość i audyt to ponownie domena Mazowsza (641 ofert pracy) i Małopolski (459). Zainteresowani pracą w tej branży sporo ofert znajdą też w województwie śląskim (294), wielkopolskim (266), pomorskim (211) i dolnośląskim (205). Tradycyjnie łącznikiem pomiędzy obiema grupami regionów pozostaje województwo łódzkie (164 oferty). Choć w porównaniu do wyprzedzających go regionów liczba ta wydaje się niewielka, to jednak biorąc pod uwagę, że w pozostałych województwach liczba ogłoszeń waha się od 22 do 44, ilość ofert w łódzkim należy uznać za relatywnie dobry rezultat.

Bardzo podobny układ występuje w przypadku ofert zatrudnienia w obszarze HR, a także w dziedzinie marketingu i PR. Bastionem pracodawców z tej dziedziny jest Mazowsze (643 ogłoszenia w branży). Znajduje się ono na czele również pod względem liczby ofert pracy w budownictwie i geodezji – 401 anonsów. Spore zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży zgłaszają także pracodawcy ze Śląska (262). Ponad 100 ofert mają do dyspozycji zainteresowani pracą o takim charakterze na Pomorzu (139), Dolnym Śląsku (137), w Małopolsce (129) i Wielkopolsce (111).Podsumowanie


Różnice w strukturze ogłoszeń o pracę na najpopularniejszych polskich portalach mogą wynikać z odmiennego klasyfikowania stanowisk do poszczególnych branż. Inną przyczyną jest też specyfika serwisów, które mogą być skierowane do specjalistów w innych dziedzinach.

Struktura i liczba ofert pracy na portalach internetowych w dużej mierze pokrywa się z sytuacją na regionalnych rynkach pracy w Polsce. W tych regionach, gdzie panuje największe bezrobocie, niestety pojawia się też najmniej ogłoszeń o wolnych stanowiskach. Pod względem liczby ofert zdecydowanym liderem jest Mazowsze. W czołówce niemal każdej branży znajdują się też Małopolska, Dolny i Górny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze. Łącznikiem między Polską A a Polską B jest województwo łódzkie. Dla pozostałych regionów w sieci dostępnych jest mało ofert pracy w niemal każdej z analizowanych branż.

Bibliografia
GazetaPraca.pl, Polacy pracy szukają głównie w Internecie [online]. Dostępny w internecie: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,11484895,Polacy_pracy_szukaja_glownie_w_internecie.html.
Kafarska L., Portale społecznościowe a poszukiwanie pracy [online]. Dostępny w internecie: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.200.
Strojek A., Jak i gdzie Polacy szukają pracy? [online]. Dostępny w internecie: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.110.
www.audience.gemius.pl
www.gazetapraca.pl
www.gowork.pl
www.gemius.pl
www.pracuj.pl
www.praca.wp.pl
www.psz.praca.gov.pl

Paweł Kubik

Udostępnij