Artykuły

Monitoring wskaźników strategii Europa2020 dla Polski i Unii Europejskiej

03.07.2015
Europa2020 to unijny program rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich na lata 2010-2020. Jak kształtują się wskaźniki dotyczące rynku pracy zawarte w strategii dla Polski i dla całej UE?

Opracowanie zawiera 8 wykresów.

Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w latach 2010-2014 w Polsce oraz cel ujęty w strategii Europa2020 dla Polski (w %)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w latach 2010-2014 w UE oraz cel ujęty w strategii Europa2020 dla UE (w %)
Wykres 3. Wydatki na badania i rozwój w latach 2010-2014 w Polsce oraz cel ujęty w strategii Europa2020 dla Polski (jako % PKB)
Wykres 4. Wydatki na badania i rozwój w latach 2010-2014 w UE oraz cel ujęty w strategii Europa2020 dla UE (jako % PKB)
Wykres 5. Uczniowie przedwcześnie kończący edukację w latach 2010-2014 w Polsce oraz cel ujęty w strategii Europa2020 dla Polski (w %)*
Wykres 6. Uczniowie przedwcześnie kończący edukację w latach 2010-2014 w UE oraz cel ujęty w strategii Europa2020 dla UE (w %)*
Wykres 7. Odsetek osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie w latach 2010-2014 w Polsce oraz cel ujęty w strategii Europa2020 dla Polski (w %)
Wykres 8. Odsetek osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie w latach 2010-2014 w UE oraz cel ujęty w strategii Europa2020 dla UE (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij