Artykuły

Młodzi Brytyjczycy na rynku pracy

19.08.2014
Bezrobocie wśród młodych Brytyjczyków było w 2013 roku niższe od średniej europejskiej. W Zjednoczonym Królestwie pracowało aż 69% osób między 16 a 24 rokiem życia, którzy nie pobierali nauki w trybie dziennym. Co równie ważne liczba młodych osób kontynuujących naukę w trybie dziennym podwoiła się od 2000 roku. Jak więc wygląda sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Wielkiej Brytanii? Ilu z nich łączy naukę z obowiązkami zawodowymi? W jakich branżach pracują osoby z najmłodszej grupy wiekowej? Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o raport Young People in the Labour Market.

Wykres 1. Udział procentowy osób w wieku 16 – 24 lata od 2004 do 2013 roku (dane za IV kwartał, w %)
Wykres 2. Udział procentowy osób w wieku 16 – 24 lata, w podziale na uczących się w trybie dziennym i nie uczących się w trybie dziennym od 2004 do 2013 roku (dane za IV kwartał, w %)
Wykres 3. Udział procentowy osób w wieku 16 – 24 lata uczących się w trybie dziennym w zależności od stopnia aktywności zawodowej, od 2004 do 2013 roku (dane za IV kwartał, w %)
Wykres 4. Udział procentowy osób w wieku 16 – 24 lata nie uczących się w trybie dziennym w zależności od stopnia aktywności zawodowej, od 2004 do 2013 roku (dane za IV kwartał, w %)
Wykres 5. Przyczyny bierności zawodowej osób w wieku 16 – 24 lata nie uczących się w trybie dziennym (w %)
Wykres 6. Udział procentowy pracujących osób w wieku 16 – 24 lata w zależności od formy zatrudnienia i trybu nauki (w %)
Wykres 7. Udział procentowy pracujących osób w wieku 16 – 24 lata uczących się w trybie dziennym, w zależności od zawodu (w %)
Wykres 8. Udział procentowy pracujących osób w wieku 16 – 24 lata nie uczących się w trybie dziennym, w zależności od zawodu (w %)
Wykres 9. Udział procentowy bezrobotnych osób w wieku 16 – 24 lata od 2004 do 2013 roku (dane za IV kwartał, w %)
Wykres 10. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 16 – 24 lata w wybranych krajach Unii Europejskiej (kraje z najwyższym i najniższym bezrobociem wśród młodych, w %)
Wykres 11. Udział procentowy osób w wieku 16 – 24 lata, które jednocześnie uczą się i pracują (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij