Artykuły

Migracyjne plusy dla polskiego rynku pracy

25.04.2008 Autor: Aleksandra Strojek
Czy wzmożona, poakcesyjna emigracja polskich pracowników posiada tylko negatywne strony? Czy odpływ młodej i wysoko wykwalifikowanej kadry jest bezpowrotny i w jakim stopniu - jeśli w ogóle - może pozytywnie odbić się na jakości polskiej siły roboczej? Jak zdobyte za granicą doświadczenie może zmienić oblicze polskiego rynku pracy i w jaki sposób drzemiący w powracających emigrantach potencjał gospodarczy pragnie stymulować rząd?

Artykuł odpowiada na powyższe pytania, porusza również wiele innych, równie ważkich kwestii dotyczących przeobrażeń krajowego rynku pracy pod wpływem swobodnego przepływu rodzimej siły roboczej. W artykule znajdą Państwo także dane liczbowe, statystyki i wykresy ilustrujące zarysowane w tekście zmiany.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij