Artykuły

Miejsca pracy w Polsce – bilans 2009

18.01.2011
Opracowanie zawiera szczegółowe dane na temat liczby nowo powstałych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w Polsce. Dowiedzą się Państwo, w których obszarach gospodarki w 2009 roku utworzono najwięcej stanowisk pracy, a w których rok ten upłynął pod znakiem zwolnień. Statystyki zaprezentowano dla sektora publicznego i prywatnego. Odpowiednie tabele i wykresy pozwolą Państwu na dokonywanie porównań międzysektorowych. W ostatniej części publikacji zamieszczono informacje o bilansie miejsc pracy w poszczególnych województwach naszego kraju.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Nowe i zlikwidowane miejsca pracy w poszczególnych obszarach gospodarki w 2009 roku (tys.)
Tabela 2. Nowe i zlikwidowane miejsca pracy w firmach sektora publicznego według poszczególnych obszarów gospodarki w 2009 roku (tys.)
Tabela 3. Nowe i zlikwidowane miejsca pracy w firmach sektora prywatnego według poszczególnych obszarów gospodarki
w 2009 roku (tys.)

Tabela 4. Nowe i zlikwidowane miejsca pracy w województwach według poszczególnych obszarów gospodarki
w 2009 roku (tys.)


Wykres 1. Różnica między liczbą nowych i zlikwidowanych miejsc pracy w poszczególnych obszarach gospodarki
w 2009 roku (tys.)

Wykres 2. Różnica między liczbą nowych i zlikwidowanych miejsc pracy w sektorze publicznym według poszczególnych obszarów gospodarki w 2009 roku (tys.)
Wykres 3. Różnica między liczbą nowych i zlikwidowanych miejsc pracy w sektorze prywatnym według poszczególnych obszarów gospodarki w 2009 roku (tys.)
Wykres 4. Różnica między liczbą nowych i zlikwidowanych miejsc pracy w województwach w 2009 roku (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij