Artykuły

Metody skutecznej oceny pracowników

23.04.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
Dobrze przeprowadzona ocena okresowa pracowników jest nieocenioną pomocą w planowaniu dalszych posunięć kadrowych firmy. Artykuł przedstawia podstawowe cele oceny okresowej. Zawiera opis czynników poddawanych ocenie w procesie ewaluacji i wykorzystywanych w nim metod. Przedstawia kryteria oceny i podstawowe zasady tworzenia narzędzi pomiarowych. Opisano także profity płynące z oceny przeprowadzanej przez kilka osób. Tekst zawiera informacje o sposobach dokonywania porównań i analizie wyników końcowych. Przedstawiono najczęstsze przyczyny błędów pojawiających się w trakcie procesu oceny. Określono również sposoby wykorzystania wyników raportów ewaluacyjnych w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij