Artykuły

Kreatywność – gdzie jest naprawdę potrzebna?

29.07.2013 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule przedstawiono branże, w których wymaga się od pracowników wysokiego poziomu kreatywności. Przytoczono definicję tej cechy będącej jedną z kompetencji miękkich zapewniających skuteczne zarządzanie własną osobą. Przedstawiono znaczenie terminu „przemysł kreatywny”, którym określa się wszystkie sektory rynku oparte na indywidualnej kreatywności, umiejętnościach i talencie, które zdolne są do produkcji bogactw i miejsc pracy poprzez generowanie i wykorzystywanie własności intelektualnej. W tekście wymieniono podstawowe branże wchodzące w zakres tego sektora. W artykule opisano również zasady zatrudniania w przemyśle kreatywnym i najczęściej stosowane metody pomiaru twórczości.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij