Artykuły

Koszty pracy w przemyśle w latach 2009-2011

21.02.2013
W opracowaniu przedstawiono koszty pracy w przemyśle w latach 2009-2011. W celu zilustrowania nakładów na pracę użyto dwóch wskaźników: przeciętne miesięczne koszty przypadające na 1 zatrudnionego w PLN oraz przeciętne koszty przypadające na 1 przepracowaną godzinę w PLN. Zaprezentowano również zmianę procentową wskaźnika w latach 2009-2011. W pierwszej części publikacji zwrócono uwagę na ogólny wskaźnik oraz statystyki dla sektora prywatnego oraz publicznego. W drugiej części opracowania znajdą Państwo informacje o nakładach na pracę różnych sekcjach gospodarczych sektora przemysłowego. Wszystkie dane dotyczą podmiotów zatrudniających więcej niż 9 pracowników.

Na opracowanie składają się 4 tabele oraz 4 wykresy:
Tabela 1. Przeciętne miesięczne koszty pracy przypadające na 1 zatrudnionego według sektora własności (PLN)
Tabela 2. Przeciętne koszty pracy przypadające na 1 przepracowaną godzinę według sektora własności (PLN)
Tabela 3. Przeciętne miesięczne koszty pracy przypadające na 1 zatrudnionego według sekcji gospodarczej (PLN)
Tabela 4. Przeciętne koszty pracy przypadające na 1 przepracowaną godzinę według sekcji gospodarczej (PLN)

Wykres 1. Zmiana przeciętnych miesięcznych kosztów pracy przypadających na 1 zatrudnionego w latach 2009-2011 według sektora własności (%)
Wykres 2. Zmiana przeciętnych kosztów pracy przypadających na 1 przepracowaną godzinę w latach 2009-2011 według sektora własności (%)
Wykres 3. Zmiana przeciętnych miesięcznych kosztów pracy przypadających na 1 zatrudnionego w latach 2009-2011 według sekcji gospodarczej (%)
Wykres 4. Zmiana przeciętnych kosztów pracy przypadających na 1 przepracowaną godzinę w latach 2009-2011 według sekcji gospodarczej (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij