Artykuły

Koszty pracy w Polsce w 2012 roku

27.01.2014
Publikacja stanowi analizę kosztów pracy w polskiej gospodarce w 2012 roku. Dokonano analizy ze względu na poszczególne sektory gospodarki oraz sektory własności. Przedstawiono również szczegółowe elementy składające się na koszty pracy. Czytelnik znajdzie również informacje o tym, jakie koszty ponosili pracodawcy w poszczególnych województwach Polski w 2012 roku.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 5 wykresów:

Tabela 1. Koszty pracy w Polsce w 2012 roku według sektorów gospodarki (PLN)
Tabela 2. Koszty pracy w Polsce w 2012 roku według sektorów własności (PLN)
Tabela 3. Struktura kosztów pracy w Polsce w 2012 roku (%)

Wykres 1. Miesięczne koszty pracy na 1 zatrudnionego w Polsce w 2012 roku według województw (PLN)
Wykres 2. Koszty pracy na 1 godzinę opłaconą w Polsce w 2012 roku według województw (PLN)
Wykres 3. Koszty pracy na 1 godzinę przepracowaną w Polsce w 2012 roku według województw (PLN)
Wykres 4. Dynamika zmian miesięcznych kosztów pracy na 1 zatrudnionego w Polsce w latach 2008-2012 (PLN)
Wykres 5. Płacowe i pozapłacowe koszty pracy przypadające miesięcznie na 1 zatrudnionego w Polsce w 2012 roku (PLN)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij