Artykuły

Kontrakt menedżerski – elastyczna forma zatrudnienia

04.06.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zawierania kontraktów menedżerskich będących elastyczną formą zatrudniania menedżerów. Zwrócono uwagę na wywodzącą się z prawa cywilnego zasadę swobody zawierania umów. Opisano również związaną z tym dużą dowolność w kreowaniu ich treści. Osadzając kontrakty menedżerskie w kręgu umów cywilnoprawnych, przeanalizowano podstawowe różnice pomiędzy tym typem umowy a zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę. W tekście szczegółowo przedstawiono elementy, które powinien zawierać kontrakt menedżerski. Artykuł zawiera informacje dotyczące najczęstszych rozwiązań związanych z wynagrodzeniami, zachowaniem poufności czy odpowiedzialnością menedżera za funkcjonowanie firmy. W publikacji znajduje się też opis głównych zalet oraz zagrożeń wynikających z zawarcia kontraktu menedżerskiego.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij