Artykuły

Kompetencje IT wśród Europejczyków w 2012 roku

12.11.2013
Opracowanie zawiera informacje na temat kompetencji informatycznych wśród obywateli krajów Unii Europejskiej w 2012 roku. Wyszczególniono takie umiejętności jak: kopiowanie i przenoszenie plików i folderów, korzystanie z podstawowych funkcji arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie prezentacji elektronicznych oraz pisanie programów. Tabele prezentują, jaki odsetek obywateli danego kraju, w przedziale wiekowym 16-74 lat oraz 16-24 lat, deklarował posiadanie opisywanych kompetencji. Na wykresie zestawiono odsetki respondentów deklarujących posiadanie danej umiejętności w dwóch grupach wiekowych (16-24 lat i 16-74 lat). Porównano również statystyki dla obywateli Polski oraz UE ogółem.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Wybrane kompetencje informatyczne wśród obywateli krajów UE-28 w wieku 16-74 lata w 2012 roku (w %)
Tabela 2. Wybrane kompetencje informatyczne wśród obywateli krajów UE-28 w wieku 16-24 lata w 2012 roku (w %)

Wykres 1. Wybrane kompetencje informatyczne wśród Polaków w wieku 16-24 lata oraz 16-74 lata w 2012 roku (w %)
Wykres 2. Wybrane kompetencje informatyczne wśród osób w wieku 16-74 lata w Polsce i UE-28 w 2012 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij