Artykuły

Klienci szarej strefy

02.06.2014 Autor: Maria Hajec
Czy Europejczycy są skłonni nabywać produkty pochodzące z szarej strefy? Jak wynika z aktualnego badania Eurobarometru co dziesiąty Europejczyk przyznaje się do brania udziału w nielegalnych transakcjach.

Krajami o największej liczbie klientów szarej strefy okazały się: Grecja, Holandia, Łotwa, Dania, Malta oraz Słowacja. Co ciekawe najmniejszą skalę zjawiska zanotowano w Polsce – tylko 5% w skali kraju. Czy rzeczywiście Polacy unikają nielegalnych zakupów? Niekoniecznie. Prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy, że ich działania mają charakter nielegalny.

Produkty na czarnym rynku częściej kupują mężczyźni (12%) niż kobiety (10%). Najliczniejsze grupy klientów to samozatrudnieni, menadżerowie oraz inni pracownicy umysłowi. Największym zainteresowaniem nabywców korzystających z szarej strefy cieszą się remonty i renowacje domów i mieszkań (29%) oraz naprawy samochodów (22%). Szara strefa obraca się także wokół sprzątania, zakupu produktów żywnościowych oraz prac ogrodniczych.

Blisko 60% Europejczyków za główny powód zakupu towarów z szarej strefy uznaje niższą cenę. Ponad 20% twierdzi zaś, że kupuje produkty na czarnym rynku, aby zrobić przysługę bliskim i znajomym. Nie bez znaczenie jest także szybkość wykonywanej usługi. Ten argument wskazało aż 20% badanych.

Maria Hajec

Udostępnij