Artykuły

Klastry – nowy pomysł na budowanie konkurencyjności

19.09.2011
Artykuł opisuje jedną z najbardziej popularnych form współpracy przedsiębiorstw – grupowanie się firm pokrewnych branż w klastry. W publikacji wytłumaczono znaczenie struktur klastrowych dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, a zwłaszcza ich innowacyjności i produktywności. Zaprezentowano przykłady efektywnych klastrów z różnych krajów i branż – m.in. klastra wysokich technologii w Stanach Zjednoczonych, turystycznego we Francji, rolnego we Włoszech oraz produkcji wina w Stanach Zjednoczonych. W artykule przytoczono również wyniki badań przeprowadzonych przez Harvard School of Business na temat wpływu klastrów na gospodarkę regionu. Skupiono się głownie na pozytywnym wpływie klastrów na poziom średniej płacy i skali zatrudnienia.

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij