Artykuły

Kim jest polski bezrobotny?

13.07.2009 Autor: Gabriela Jabłońska
W artykule przedstawiono profil polskiego bezrobotnego. Tekst został podzielony na kilka części. Pierwsza z nich dostarczy Państwu kompleksowych statystyk obrazujących cechy demograficzne osób pozostających bez pracy (wiek, płeć, miejsce zamieszkania). Szczególną uwagę zwrócono na cechy społeczno-ekonomiczne bezrobotnych, takie jak wykształcenie, uprzednio wykonywany zawód czy też obszar działalności według klasyfikacji PKD. Kolejna cześć publikacji dotyczy „aktywności” polskich bezrobotnych. Czytelnik znajdzie m.in. odpowiedź na pytanie, jak długo trwa okres pozostawania bez pracy, czy bezrobotni rzeczywiście poszukują zatrudnienia, a jeśli tak, to w jakim wymiarze czasu. Osobna część artykułu porusza takie kwestie jak: trafność i rzetelność danych o bezrobociu podawanych przez urzędy pracy oraz struktura bezrobotnych nierejestrowanych w naszym kraju.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij