Artykuły

Kierunek Europa, czyli dokąd najczęściej wyjeżdżamy w poszukiwaniu pracy

11.04.2008 Autor: Krzysztof Belczyk
Artykuł prezentuje trendy dotyczące wyjazdów zarobkowych Polaków do pracy w krajach europejskich od momentu akcesji Polski do UE. Przedstawione zostały główne kierunki emigracji, takie jak Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Holandia czy Norwegia. W publikacji można znaleźć informacje na temat możliwości i warunków, na jakich pracę podejmują polscy imigranci. Artykuł analizuje główne zawody, zajęcia oraz sektory gospodarcze, w których znaczący odsetek stanowi siła robocza z Polski. Zjawisko migracji można oceniać nie tylko w aspekcie strat, ale także korzyści dla polskiego rynku pracy. Prognozy dotyczące wyjazdów zarobkowych Polaków w najbliższej przyszłości będą niewątpliwie istotnym źródłem informacji dla pracodawców oraz samych zainteresowanych podjęciem pracy.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij