Artykuły

Jobhopping – o częstej zmianie pracy

03.11.2011 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule przedstawiono zjawisko jobhoppingu, czyli bardzo częstych zmian pracy. Przedstawiono charakterystyki osobowościowe oraz pokoleniowe, które wpływają na wysoką gotowość do zmiany zatrudnienia. Przeanalizowano sytuację zawodową i osobistą młodych ludzi, którzy najczęściej decydują się na taki krok w karierze zawodowej. W artykule omówiono ryzyko łączące się z jobhoppingiem, a w szczególności wpływ licznych zmian pracy na wizerunek pracownika oraz szanse zdobycia kolejnych stanowisk. Przedstawiono również branże i sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw, w których większa mobilność i fluktuacje pracowników są uznawane za normę. Wskazano także te obszary rynku pracy, w których jobhopping bywa postrzegany jako zjawisko pozytywne.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij