Artykuły

Jakie działania podejmują studenci na rynku pracy?

24.06.2013
W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznym badaniu wzięło udział 1 165 studentów uczelni ekonomicznych z całej Polski. Odpowiadali oni na pytania związane z działalnością podczas studiów, odbytymi praktykami, oczekiwaniami dotyczącymi pierwszej pracy i zarobków. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI oraz PAPI. Nowością w IV edycji Badania są wywiady IDI z pracodawcami, którzy skomentowali działania i oczekiwania studentów. Jednym z obszarów, który został przeanalizowany w Badaniu Studentów 2012 była rekrutacja kandydatów, a także czynniki, które zachęcają studentów do aplikowania na konkretne stanowiska.
Ponad 60% studentów jako powód podjęcia praktyki zawodowej podaje chęć zdobycia doświadczenia. Czy studenci są aktywni na rynku pracy?

Co motywuje studentów do podjęcia pierwszej pracy?


Aż 61% studentów decyduje się na podjęcie praktyki ze względu na chęć zdobycia doświadczenia. Istotnym czynnikiem jest również atrakcyjny wpis w CV. Cieszy fakt, iż zaledwie 5,7% respondentów traktuje praktyki jako konieczność narzuconą przez uczelnię.Jakie kryteria wpływają na to, którą firmę wybierają studenci? Ponad 28% badanych decyduje się na aplikowanie do organizacji, gdzie może wykonywać pracę związaną z kierunkiem studiów, a niemal 25% kieruje się do firm, w których może liczyć na pracę po zakończeniu praktyk. Z drugiej strony pojawiają się także czynniki, które zniechęcają studentów do podjęcia pracy bądź praktyk. Faktorem, który demotywuje prawie 1/3 respondentów są niskie zarobki. Wyraźnie odstraszającym czynnikiem są również nieadekwatne do oczekiwań obowiązki.Jak wygląda aktywność studentów na rynku pracy?


Najbardziej aktywnie pracy bądź praktyk poszukują studenci IV i V roku – w 2012 roku wysłali oni bowiem średnio 14 aplikacji. Natomiast statystyczny student I roku studiów wysłał ich około 5. Nie dziwi fakt, że starsi studenci aktywniej poszukują pracy, jako że IV lub V rok studiów to bardzo dobry moment, a dla niektórych najwyższy czas, na rozpoczęcie kariery zawodowej.

Rozpatrując kwestię rekrutacji napisanie CV oraz listu motywacyjnego według studentów jest najprostszym etapem. Więcej trudności sprawia im rozwiązywanie testów kwalifikacyjnych i odbycie rozmowy wstępnej. Zdaniem respondentów najbardziej wymagającymi zadaniami są opracowanie case study oraz udział w Assessment Center.Pracodawcy z największych firm w Polsce potwierdzają, że najwięcej problemów sprawiają case study i Assessment Center. Według nich jest to związane z koniecznością zaprezentowania umiejętności miękkich, które ciężko nabyć podczas okresu studiów. Dodatkowo rozwiązywanie zadań pod presją czasu oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem często determinują to jak zostanie oceniony kandydat.

Pobierz pełny raport

Udostępnij