Artykuły

Jak zwiększyć zyski firmy?

10.02.2016 Autor: Paweł Pyzik
Każdy z nas stał w młodości przed dylematem co zrobić, żeby w przyszłości dobrze zarabiać. Nasze przemyślenia prowadziły zazwyczaj do wniosków, że kluczem do sukcesu są odpowiednie narzędzia tj. umiejętności, doświadczenie, wykształcenie, czy kontakty, które zapewnią nam lepszą pozycję i zwiększą szansę odniesienia sukcesu. Dlaczego więc nie przenieść podobnych wniosków na naszą firmę?

Zdobądź odpowiednie narzędzia


Wymienione powyżej narzędzia wymagają od nas zaangażowania dużej ilości czasu i pieniędzy. Istnieją jednak takie, które przynoszą korzyści znacznie szybciej, a w dodatku nie angażują nas tak bardzo.
W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje trend Evindence Based HR, czyli zarządzanie personelem oparte na faktach. Na przykładzie zachodnich firm widzimy, że stosowanie obiektywnych wskaźników HR, przynosi widoczne efekty i poprawia funkcjonowanie przedsiębiorstwa – o ile oczywiście wyciągamy z nich wnioski. By tak się stało, analiza wyników musi wejść na stałe do działów HR i być przez nie konsekwentnie monitorowana. Pion personalny natomiast musi być traktowany jak partner w realizacji strategii firmy.

Opieraj decyzje na danych liczbowych


Obecnie coraz więcej firm wprowadza analizę wyników bazującą na obiektywnych wskaźnikach. W ramach zarządzania personelem, firmy mierzą takie kwestie jak: absencja, fluktuacja, efektywność pracy czy inwestycje w kapitał ludzki. Przykładem obszarów wartych pomiaru mogą być:

  • wskaźnik produktywności pracowników, który informuje o wielkości przychodów netto przypadającej na jednego pracownika,
  • wskaźnik zysku przypadającego na pracownika, mówiący o wielkości zysku netto przypadającej na jednego pracownika,
  • wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia, wyrażający wielkość przychodu netto przypadającą na 1 PLN zainwestowaną w wynagrodzenie pracowników.
Zmniejsz koszty, zwiększ zyski


Naturalnym kierunkiem mającym zwiększyć zysk firmy jest redukcja kosztów. Oczywiście należy redukować te z nich, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Warto jednak pamiętać, że istnieją koszty warte ponoszenia tj. budowanie trwałych relacji z klientem czy optymalizacja produkcji. By odróżnić jedne od drugich, warto zadać sobie pytanie czy dany koszt przynosi wartość dla klienta.


Bibliografia
  1. https://wskaznikihr.pl/co-badamy/wskaznik-produktywnosci-pracownikow
  2. https://wskaznikihr.pl/co-badamy/efektywnosc-pracy

Paweł Pyzik

Udostępnij