Artykuły

Jak wypoczywają Polacy?

26.06.2012 Autor: Diana Turek
Zbliżają się wakacje i czas planowania urlopów. Wypoczynek stanowi jeden z kluczowych elementów przyczyniających się do efektywnej pracy w ciągu roku. Jednakże zdecydowana większość Polaków nie decyduje się na wyjazdy. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2011 roku, jedynie co trzeci mieszkaniec Polski skorzystał w zeszłym roku z przysługującego mu urlopu. Niniejszy artykuł dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób Polacy spędzili wakacje w 2011 roku. Zaprezentowane zostały główne kierunki wyjazdów oraz najważniejsze przyczyny braku planów wakacyjnych.
Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. W zależności od stażu pracy wynosi on 20 lub 26 dni. W jaki sposób wykorzystują te dni Polacy? Gdzie i za ile spędzają wakacje oraz na jak długo decydują się wyjechać? Do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania posłużą statystki CBOS-u oraz GUS-u. Niniejsza publikacja przybliży obraz Polaka – turysty.

Tylko 1/3 Polaków na urlopie


Jak wynika z danych Centrum Badania Opinii Społecznej, w 2011 roku na wakacyjny urlop, trwający co najmniej 7 dni, zdecydowało się jedynie 31% ankietowanych. Większość (69%) nie wyjeżdżała na wakacje i nie planowała takiego wyjazdu. Podobnie odpowiedzi rozkładały się, gdy zapytano o wyjazdy krótkoterminowe, a więc na mniej niż tydzień. Aż 71% badanych deklarowało, że nie wyjeżdżało i nie zamierzało wyjechać na taki urlop.Kim są zatem osoby, które wykorzystują przysługujący im urlop? Okazuje się, że czynnikami mającymi największy wpływ na decyzję o wyjeździe wakacyjnym są wykształcenie, wiek oraz miejsce zamieszkania. Jak wykazują analizy CBOS-u, im wyższe wykształcenie, tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba skorzysta z co najmniej tygodniowego wypoczynku. Spośród wszystkich osób, które wyjechały lub zamierzały wyjechać w 2011 roku, 59% stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Wśród osób z wykształceniem średnim na decyzję o wyjeździe wpływa głównie wiek. Im osoba jest starsza, tym mniejsze prawdopodobieństwo zdecydowania się na wakacje. Ostatnim ważnym czynnikiem jest miejsce zamieszkania. Osoby mieszkające w dużych miastach wykazują większą aktywność w kwestii wyjazdów wakacyjnych. Aż 54% wyjeżdżających lub planujących wyjazd stanowią mieszkańcy dużych miast.

Wakacje zbyt drogie


Dla wielu Polaków wyjazd wakacyjny stanowi zbyt duży wydatek. Spośród respondentów, którzy nie wyjechali na wakacje w 2011 roku, niemal połowa (49%) wskazała brak pieniędzy jako najważniejszą przyczynę zaniechania planów urlopowych. W drugiej kolejności wymieniano nieodpowiedni wiek i stan zdrowia (12% wskazań). Pojawiały się również takie powody, jak: brak czasu (10%), obowiązki domowe (9%) czy wypoczynek w miejscu zamieszkania (7%).Porównując odpowiedzi badanych w latach poprzednich, zauważyć można malejące znaczenie przyczyn finansowych. Od 2003 roku liczba wskazań na ten czynnik zmniejszyła się o 20 punktów procentowych.

Urlop na dwa tygodnie


Choć osoby, które wyjechały na wakacje w 2011 roku, stanowią tylko 31% wszystkich badanych, warto przyjrzeć się bliżej ich planom. Na jak długo zdecydowały się wyjechać, w jakich miesiącach oraz gdzie?
Osoby, które decydują się na wyjazdy wakacyjne, wyjeżdżają przede wszystkim na maksymalnie 7 dni (33%) lub od 8 do 14 dni (32%). Urlopy trwające do trzech tygodni cieszą się mniejszą popularnością – jedynie 17% respondentów zdecydowało się na 21-dniowy wyjazd. Z kolei wakacje dłuższe niż 21 dni (22-30 dni oraz powyżej 30 dni) należą do rzadkości. Na taki urlop wyjechało odpowiednio 8% i 6% ankietowanych.Gdy porównuje się rok 2010 z rokiem następnym, nie widać znaczących zmian w długości urlopu. Zauważyć można, że w 2011 roku wakacje do 30 dni straciły na atrakcyjności – w 2010 na ponad 3-tygodniowy wypoczynek zdecydowało się 12% ankietowanych, zaś w roku 2011 jedynie 8%.

Turyści wybierają lipiec i sierpień


Jak wynika z danych GUS-u, w 2010 roku z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało 20,5 mln turystów (turyści krajowi i zagraniczni łącznie). Największe oblężenie kwatery turystyczne zanotowały w lipcu oraz w sierpniu. Najmniej turystów wypoczywało w Polsce w styczniu, lutym oraz w grudniu.Tendencje te można porównać ze statystykami biur podróży za ten sam rok. Jak wynika z analiz portalu easygo, aż 17,8% klientów tego biura podróży zdecydowało się na wyjazd w lipcu, w sierpniu natomiast – 16,4% klientów. Znacznie rzadziej turyści wybierali takie miesiące, jak marzec (4,2%), grudzień (4,4%) czy styczeń (5%).

Wakacje w kraju u rodziny


W 2011 roku aż 65% Polaków zdecydowało się na wyjazd krajowy. Jedynie 14% wyjeżdżających wypoczywało wyłącznie za granicą. Pozostali wybierali wyjazdy zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
Wśród osób, które zdecydowały się na wczasy w Polsce, aż 41% wyjechało do rodziny lub znajomych. Co trzecia osoba wybrała wakacje w prywatnej kwaterze. Najrzadziej decydowano się na urlop na polu namiotowym lub kempingu (7% wskazań).Za granicę do Egiptu


Spośród ankietowanych Polaków 14% wolało spędzić wakacje za granicą niż w kraju. Wyjazd taki 14% osób zaplanowało indywidualnie, zaś 13% skorzystało z biur podróży.Jak wynika z danych NBP za I kwartał 2011 roku, wydatki Polaków na wyjazdy zagraniczne wyniosły 1,533 mln EUR. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosły o 24,6% (303 mln EUR). Według danych portalu easygo w 2011 roku aż 35% osób wydało na zagraniczne wycieczki ponad 5 tys. PLN.
W 2011 roku do najpopularniejszych zagranicznych celów podróży należały Egipt (24%), Grecja (21%) oraz Turcja (17%). Wybieramy przede wszystkim wczasy w ciepłych krajach. W decyzji tej upodabniamy się do obywateli pozostałych krajów Unii Europejskiej. Według danych Eurobarometru głównymi celami wyjazdów zagranicznych mieszkańców UE w 2011 roku były Hiszpania, Włochy oraz Francja.Po co jedziemy na wakacje?


Jak wynika z danych zaprezentowanych w raporcie Eurobarometru za rok 2011, głównym powodem, dla którego Polacy wyjeżdżali na wakacje, był odpoczynek i rekreacja. Aż 52% badanych wskazało tę przyczynę. W dalszej kolejności wskazywano na chęć spędzenia czasu z rodziną (37%) oraz na odwiedziny u znajomych lub krewnych (28%). Stosunkowo najmniejszą popularnością cieszyły się wakacje w celach kulturowych i religijnych (8%) oraz urlopy zaplanowane, aby cieszyć się aktywnością sportową (8%). Pod tym względem profil Polski nie odbiega znacznie od pozostałych krajów uwzględnionych w badaniu. Odpoczynek i rekreacja to główny powód wakacyjnego wyjazdu w 27 krajach (spośród 34, których dotyczył ten sondaż).

Podsumowanie


Choć w tym roku nie każdy Polak zdecyduje się na urlop, należy pamiętać, że wypoczynek jest ważny. Psycholodzy radzą, aby urlop trwał co najmniej dwa, a najlepiej trzy tygodnie. Dopiero wówczas nasz organizm się regeneruje i odpoczywamy. To, czy nabierzemy sił, zależy jednak nie tylko od długości wypoczynku, ale również od tego, co w wakacje robimy. W trakcie urlopu powinniśmy przede wszystkim przestać myśleć o pracy. Pomóc w tym może aktywny wypoczynek, ale tzw. nicnierobienie też jest wskazane. Pamiętajmy zatem – jeśli tylko możemy, wyjeżdżajmy na urlop, nie ma bowiem nic gorszego niż niewypoczęty pracownik.

Bibliografia
1. Attitudes of Europeans Towards Tourism. REPORT, Eurobarometr, 2011, Komisja Europejska. Dostępny w internecie: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_334_en.pdf.
2. Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za I kwartał 2011 roku [online]. NBP. Dostępny w internecie: http://www.nbp.pl/publikacje/bilans_platniczy/bilans_platniczy2011_1.pdf.
3. Główny Urząd Statystyczny, Turystyka w 2011 roku [online], Warszawa 2012. Dostępny w internecie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kts_turystyka_w_2010.pdf.
4. Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2011 roku [online], CBOS, Warszawa, 2011. Dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_155_11.pdf.

Diana Turek

Udostępnij