Artykuły

Jak rozwijać pracowników - przegląd metod

14.09.2012 Autor: Joanna Piszczek
W artykule omówiono metody, z jakich może korzystać menedżer dbający o rozwój podwładnych. Są to: coaching, mentoring, udział w projektach, studiowanie literatury fachowej, zadania rozwojowe, mini-staże, dni i fora wiedzy, seminaria i konferencje, szkolenia stacjonarne. Przy opisie każdego z wyżej wymienionych narzędzi skoncentrowano się na przedstawieniu głównych zasad ich stosowania, wymieniono sytuacje, w jakich warto je stosować, oraz wskazano, wobec jakich pracowników przyniosą najlepsze rezultaty. Opis każdej metody kończy szczegółowa lista korzyści.

Joanna Piszczek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij