Artykuły

Jak Europejczycy oceniają warunki pracy?

06.03.2015
Większość mieszkańców Unii Europejskiej twierdzi, że warunki pracy w ich kraju są dobre. Odpowiedzi znacznie różniły się jednak w przypadku poszczególnych krajów. Warto więc sprawdzić, gdzie sytuacja w miejscu pracy oceniana była najlepiej i jakie aspekty pracy przynosiły największą satysfakcję.

Opracowanie składa się z 11 wykresów

Wykres 1. Opinie Europejczyków dotyczące warunków pracy panujących w ich kraju w 2014 roku (% wskazań)
Wykres 2. Opinie Europejczyków dotyczące warunków pracy panujących w ich kraju w poszczególnych krajach w 2014 roku (% wskazań)
Wykres 3. Zadowolenie z obecnych warunków pracy wśród zatrudnionych w całej Unii Europejskiej w 2014 roku (% wskazań)
Wykres 4. Zadowolenie z obecnych warunków pracy wśród zatrudnionych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2014 roku (% wskazań)
Wykres 5. Opinie Europejczyków dotyczące zmiany warunków pracy panujących w ich kraju w najbliższych pięciu latach (% wskazań)
Wykres 6. Opinie Europejczyków dotyczące zmiany warunków pracy panujących w ich kraju w najbliższych pięciu latach w poszczególnych krajach (% wskazań)
Wykres 7. Poziom zadowolenia z godzin pracy wśród zatrudnionych w całej Unii Europejskiej w 2014 roku (% wskazań)
Wykres 8. Poziom zadowolenia z wykonywanych zadań wśród zatrudnionych w całej Unii Europejskiej w 2014 roku (% wskazań)
Wykres 9. Poziom zadowolenia z ilości i tempa pracy wśród zatrudnionych w całej Unii Europejskiej w 2014 roku (% wskazań)
Wykres 10. Poziom zadowolenia z autonomii w miejscu pracy wśród zatrudnionych w całej Unii Europejskiej w 2014 roku (% wskazań)
Wykres 11. Poziom zadowolenia z zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (% wskazań)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij