Artykuły

Jak Europejczycy godzą pracę i posiadanie dzieci?

07.04.2014
Opracowanie zawiera informacje na temat bezrobocia rodzin bezdzietnych, posiadających jedno, dwoje dzieci, bądź wielodzietnych. Przedstawiono jaka jest zależność pomiędzy zatrudnieniem a wiekiem najmłodszego dziecka i jak kształtuje się to dla ogółu społeczeństwa- czyli od 15-64 roku życia. W artykule można znaleźć również odpowiedź na pytania: jaki wpływ na bezrobocie ma płeć, czy i w jakim stopniu zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu zależy od liczby dzieci oraz wieku najmłodszego. W opracowaniu przedstawiono dane dla Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na opracowanie składa się z 12 tabel oraz 7 wykresów:

Tabela 1. Wskaźnik zatrudnienia ze względu na liczbę posiadanych dzieci w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia kobiet ze względu na liczbę posiadanych dzieci w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn ze względu na liczbę posiadanych dzieci w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 4. Wskaźnik zatrudnienia osób z wykształceniem wyższym ze względu na liczbę posiadanych dzieci w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 5. Wskaźnik zatrudnienia osób z wykształceniem średnim ze względu na liczbę posiadanych dzieci w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 6. Wskaźnik zatrudnienia osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym ze względu na liczbę posiadanych dzieci w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 7. Wskaźnik zatrudnienia ze względu na wiek najmłodszego dziecka w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 8. Wskaźnik zatrudnienia kobiet ze względu na wiek najmłodszego dziecka w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 9. Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn ze względu na wiek najmłodszego dziecka w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 10. Wskaźnik zatrudnienia osób z wykształceniem wyższym ze względu na wiek najmłodszego dziecka w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 11. Wskaźnik zatrudnienia osób z wykształceniem średnim ze względu na wiek najmłodszego dziecka w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 12. Wskaźnik zatrudnienia osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym ze względu na wiek najmłodszego dziecka w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)

Wykres 1. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w ogóle pracujących nieposiadających dzieci w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 2. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w ogóle pracujących posiadających 1 dziecko w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 3. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w ogóle pracujących posiadających 2 dzieci w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 4. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w ogóle pracujących posiadających co najmniej 3 dzieci w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 5. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w ogóle pracujących posiadających najmłodsze dziecko w wieku poniżej 6 lat w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 6. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w ogóle pracujących posiadających najmłodsze dziecko w wieku 6 – 11 lat w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 7. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w ogóle pracujących posiadających najmłodsze dziecko w wieku co najmniej 12 lat w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij