Artykuły

Jak bezrobotni szukali pracy w latach 2010-2011?

30.04.2012
W opracowaniu znajdą Państwo informacje dotyczące metod poszukiwania pracy przez bezrobotnych Polaków. Statystyki obejmują lata 2010 - 2011 roku i są podawane w ujęciu kwartalnym. Tabele przedstawiają bezwzględną liczbę osób, korzystających z poszczególnych metod poszukiwania zatrudnienia: pośrednictwo Urzędów Pracy lub firm prywatnych, zamieszczanie i odpowiadanie na ogłoszenia, bezpośredni kontakt z zakładem pracy, pomoc krewnych i znajomych, podejmowanie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy oraz uczestnictwo w testach i rozmowach kwalifikacyjnych. W odrębnych tabelach zestawiono dane dla kobiet i mężczyzn. Zilustrowano, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się popularność wybranych metod poszukiwania pracy.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Bezrobotni według metod poszukiwania pracy w Polsce w latach 2010-2011 (tys.)
Tabela 2. Bezrobotne kobiety według metod poszukiwania pracy w Polsce w 2010-2011 (tys.)
Tabela 3. Bezrobotni mężczyźni według metod poszukiwania pracy w Polsce w 2010-2011 (tys.)

Wykres 1. Odsetek bezrobotnych korzystających z najpopularniejszych metod poszukiwania zatrudnienia w latach 2010-2011 (%)
Wykres 2. Odsetek bezrobotnych kobiet i mężczyzn korzystających z danej metody poszukiwania zatrudnienia w IV kwartale
2011 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij