Artykuły

Informacja zwrotna w zarządzaniu pracownikami

28.09.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
Artykuł opisuje rolę informacji zwrotnej w zarządzaniu personelem. Przedstawiono wpływ skutecznej komunikacji na rozwój pracowników i zwiększanie dochodów przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na najważniejsze elementy, jakie powinna zawierać informacja zwrotna, aby spełniała swoją rolę informacyjną i motywującą. Opisano przyczyny, dla których kadra menedżerska obawia się udzielania informacji zwrotnej. W tekście można odnaleźć zasady dotyczące przekazywania feedbacku oraz najczęstsze błędy popełniane przez przełożonych. W artykule znajdują się informacje dotyczące technik, za pomocą których można skutecznie przekazywać wskazówki pracownikom. W publikacji zawarto również informacje dotyczące pracowniczych obaw związanych z oceną, metod ich niwelowania i technik przyjmowania negatywnej informacji zwrotnej.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij