Artykuły

Funkcjonariusz służby więziennej – praca dla odpornych psychicznie

09.08.2011 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule opisano pracę funkcjonariuszy służby więziennej w oparciu o podstawowe akty prawne regulujące pracę w tym obszarze. Tekst przedstawia kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów do służby więziennej oraz opis etapów rekrutacji, które przejść muszą przyszli funkcjonariusze. Zaprezentowano także miejsca pracy służb oraz zadania zawodowe strażników więziennych pracujących w dziale ochrony zakładów karnych i aresztów śledczych. Dodatkowo przedstawiono obowiązki osób pracujących w dziale penitencjarnym odpowiadającym za działania resocjalizacyjne w tych jednostkach. Tekst zawiera informacje dotyczące kształcenia funkcjonariuszy oraz możliwości awansu zawodowego, a także predyspozycji niezbędnych do pracy z osobami pozbawionymi wolności. W publikacji znajdują się dane dotyczące uposażeń funkcjonariuszy i zasad, według których przyznawane są dodatki i świadczenia finansowe w tym zawodzie.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij